huyện Trà Bồng

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang

Hàng chục trụ sở tại huyện Tây Trà (cũ) đang trong tình trạng bỏ hoang sau khi sáp nhập, gây lãng phí tài sản công