huyện Thạch Hà

Trắng đêm ‘săn’ COVID-19

Trắng đêm ‘săn’ COVID-19

Ngay trong đêm 5/5, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng có mặt tại xã Việt Tiến và Tượng Sơn,...