huyện Tam Bình

Giả sư để đi trộm cắp

Giả sư để đi trộm cắp

Đối tượng này đã bị camera của nhiều chùa tại miền Bắc ghi lại hình ảnh trộm cắp, hiện đang có mặt tại tỉnh...