huyện Phù Cừ

Dọa giết vợ trong cơn phê ma túy

Dọa giết vợ trong cơn phê ma túy

Sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, Văn dùng súng khống chế, đe dọa sẽ giết vợ nếu người phụ nữ tự ý bỏ đi...