huyện Phù Cát

‘Ăn chơi đâu sợ mưa rơi’

‘Ăn chơi đâu sợ mưa rơi’

Bỏ học sớm, lại ham chơi nên Trần Duy Phương  (2001, trú xã Cát Tân, H. Phù Cát, Bình Định) sa vào con đường ăn chơi...