huyện Nghĩa Hành

Tan giấc mơ… keo!

Tan giấc mơ… keo!

Khổ nhất là những hộ vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, trông chờ vào những rừng keo để trả nợ, giờ...