huyện Lai Vung

Khan hiếm quýt hồng dịp cuối năm

Khan hiếm quýt hồng dịp cuối năm

Các nhà vườn ở Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã chuẩn bị sẵn sàng quýt hồng trồng chậu để phục vụ dịp xuân Canh...