Nghĩa cho rằng do bực mình tiếng chó sủa nên mới kiếm chuyện phá làng bằng cách chửi bới, dọa hành hung người khác...