huyện Bảo Lâm

Lâm Đồng: Lên xanh màu rừng

Lâm Đồng: Lên xanh màu rừng

Những năm gần đây, vấn đề trồng rừng sau khai thác của các công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm điển hình là Công ty TNHH...