Ăn chay tốt cho sức khỏe, mang tinh thần hướng thiện nhưng nhiều người lại đua đòi, lừa dối chính mình với các món...