CTCP BB Power Holdings vừa hoàn tất mua lại cổ phần chi phối tại doanh nghiệp dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải (Gia Lai)...