Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã yêu cầu ngưng sử dụng ứng dụng họp hành, dạy học trực tuyến Zoom.