Những công ty như Ba Huân khi làm việc với quỹ đầu tư mà không hiểu bản chất, ưu nhược điểm của quỹ...