Ông Nguyễn Tấn Võ đang tham gia điều khiển dù lượn phục vụ Lễ hội Nghinh Ông thì gặp sự cố hỏng máy, bị rơi...