Vụ hỗn chiến được xác định do một băng nhóm giang hồ nhỏ và một doanh nghiệp cạnh tranh trong làm ăn.