Làng đã đưa em H. vào một nhà trọ rồi dụ dỗ, đe dọa và cởi quần áo H. để thực hiện hành vi sờ mó,...