Sau phiên giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán tối cao giữ nguyên án tử hình các cấp sơ – phúc thẩm đã tuyên án cho...