Khi đánh học sinh vài cây vào mông và nghe em này nói như gãi ngứa nên thầy No đánh liên tục làm em này bầm mông. Ngày...