Bộ Nội vụ đã yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tổng thể các trường hợp cán bộ trẻ được bổ nhiệm tương tự bà...