hoảng loạn

Trâu đi lạc húc nhiều công nhân

Trâu đi lạc húc nhiều công nhân

Hàng chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ bị một con trâu lao vào tấn công, mọi người hoảng sợ bỏ chạy.