Hoàng Dung

Thông tin tang lễ NSND Hoàng Dũng

Thông tin tang lễ NSND Hoàng Dũng

Tang lễ của NSND Hoàng Dũng được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội vào cuối tuần này....