hóa trang

Trào lưu phản cảm

Trào lưu phản cảm

Mấy ngày qua, hình ảnh những người mặc đồ đen, bôi đen kín mặt mũi, tay cầm xúc xích, đầu gà và chiếc đĩa xin...