Đang chạy trên đường bất ngờ xe khách va vào dải phân cách rồi lật nghiêng, bẹp mui và đầu xe, cả 4 người trên xe...