hoa lan

Lâm Đồng: Lan vũ nữ đi Nhật

Lâm Đồng: Lan vũ nữ đi Nhật

Nhờ liên kết chặt chẽ với một công ty trên địa bàn mà nông dân Trần Trung Thứ (52 tuổi, Hiệp Thạnh, Đức Trọng,...