hòa bình

F1 tử vong không phải do Covid-19

F1 tử vong không phải do Covid-19

Theo Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, nam bệnh nhân F1 liên quan đến Bệnh viện K tử vong do ung thư gan giai đoạn cuối.