Thông tin một số tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội bắt đầu triển khai việc xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe cá...