Nhiều ả 'hồ ly'cướp chồng người khác còn vỗ ngực tự cho mình là tài giỏi, mà không biết việc làm của mình là...