Ở nhà một mình, thấy thiếu nữ qua chơi, thanh niên 20 tuổi đã khống chế để được quan hệ tình dục. Sau khi bị tố...