hiếp dâm trẻ em

Dùng tên giả hại đời bé gái

Dùng tên giả hại đời bé gái

Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái chưa đến 13 tuổi, Thuận tán tỉnh rồi gạ gẫm nạn nhân vào nhà nghỉ chơi trò...