Trong thời gian dài, Tân hiếp dâm cả 2 con gái của "vợ hờ" đồng thời dọa giết nên đến khi Tân bị bắt vì tàng...