Đòi món nợ 30 triệu đồng nhiều lần nhưng cha mẹ vợ 'hụt' không trả, Lê Minh Đăng nảy sinh ý định giết người.