Xiaomi, Vivo được cho đang thử nghiệm HongMeng OS. Kết quả ban đầu cho thấy những thiết bị này chạy nhanh hơn...