HĐND tỉnh Gia Lai

Chuyện ‘lạ’ ở Gia Lai

Chuyện ‘lạ’ ở Gia Lai

3 cán bộ ở vị trí lãnh đạo gồm các ông bà: Nguyễn Thế Quang - nguyên Chánh văn phòng Đoàn đại biểu...