Tàu thăm dò vũ trụ của Nhật Bản đã hạ cánh xuống tiểu hành tinh đang di chuyển trong không gian và cách Trái...