Đang sống yên lành trên thửa đất mua hợp pháp từ mười mấy năm về trước, bỗng nhiên bị người khác kiện…...