hạt tiêu

Giá hạt tiêu đầu vụ tăng mạnh

Giá hạt tiêu đầu vụ tăng mạnh

Thông tin xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 2012 sẽ giảm khoảng 30% đã tác động mạnh đến thji trường tiêu thế...