Hạt tiêu Việt Nam nhập khẩu vào Anh chiếm tỷ trọng lớn nhất về lượng nhưng lại thấp nhất về giá và thấp hơn...