Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG được bầu làm tân Chủ tịch Hapro. Hiện doanh nghiệp của bà sở...