hành động

Hậu quả của ‘ăn lông ở lỗ’

Hậu quả của ‘ăn lông ở lỗ’

Bất kỳ ai không đồng tình với hành động nấu gà nguyên lông đều có quyền phản đối bằng cách nhấn nút báo cáo...