Sự bùng nổ của internet và hoạt động kinh doanh, quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội đang...