hang động núi lửa

Khám phá miệng núi lửa Chư B’luk

Khám phá miệng núi lửa Chư B’luk

Rời khu du lịch thác Đraysap, men theo tỉnh lộ 684 vào huyện Krông Nô (Đắk Nông), rồi vượt qua 20km đường cấp phối...