'Ông Park vẫn sợ thua và phòng ngự thực dụng thì đội tuyển chúng ta không còn đáng xem nữa'.