Một cháu bé chạy đến người ngồi ghế bấm điện thoại kêu cứu, nhưng người này vẫn tiếp tục bấm...