Hà Giang

Án mạng đau lòng trên núi cao

Án mạng đau lòng trên núi cao

Chỉ vì một phút cả giận mất khôn, T đã rắp tâm hạ độc chồng. Án mạng xảy ra, T đi tù, hai con trẻ bơ vơ.