Trước thông tin trình duyệt Safari trên iPhone, iPad và macOS gửi địa chỉ trang web của người dùng cho công ty Trung Quốc,...