Một số ứng dụng có thể tiêu hao dung lượng, pin của điện thoại nhanh chóng hoặc một số ứng dụng tự động tính...