Một cầu răng giả gồm 9 chiếc răng và dài tới gần 5 cm vừa được các Bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương gắp ra từ...