Sau khi báo Bảo vệ pháp luật đăng bài về nghi vấn BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum 'găm'...