gỗ Trắc

Kon Tum: Đổ xô xăm gỗ trắc

Kon Tum: Đổ xô xăm gỗ trắc

Gốc gỗ trắc bị vùi lấp dưới lòng đất mà chẳng ai thèm lấy. Đến khi cơn sốt gỗ trắc nổi lên, người dân nơi...