Giới phân tích quân sự cho biết chiếc Global Hawk rơi ngày 20/6 là lần đầu tiên máy bay không người lái này...